Powrót do listy

Józef Jaroszewicz


Jaroszewicz

Józef

Piotr

00.00.1911

Borisenkowo

połocki

Białoruś

Ługa

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

29.11.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-6-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938