Powrót do listy

Jan Jaroszewski


Jaroszewski

Jan

Stefan

00.00.1907

Warszawa

Krasnodar

Polak

urzędnik

Areszt

14.12.1937

Śmierć

22.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego