Powrót do listy

Sylwester Jasiński


Jasiński

Sylwester

Maksym

00.00.1881

Błudeń

grodzieńska

Orsza

orszański

witebska

Polak

niepełne podstawowe

palacz

Orsza

Areszt

19.11.1937

Wyrok

28.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6-10 kk RFSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Rehabilitacja

28.02.1961

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10786-p