Powrót do listy

Ludwik Jasiukiewicz


Jasiukiewicz

Ludwik

Jan

00.00.1889

Ostrowiec

Polska

Krasnodar

Polak

felczer

Areszt

15.12.1937

Śmierć

22.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego