Powrót do listy

Jan Jasiul


Jasiul

Jan

Wincenty

00.00.1871

B. Stołpeniaty

święciański

wileńska

Sujda

krasnogwardiejski

leningradzka

Polak

emeryt

bezpartyjny

Areszt

19.11.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-9-10 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938