Powrót do listy

Wanda Jaszunkiewicz-Wisłouch


Jaszunkiewicz-Wisłouch

Wanda

Józef

00.00.1888

Pogodino

grodzieńska

Polka

gospodyni domowa

Wiaźma

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

01.08.1937

Wyrok

17.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.09.1937

Rehabilitacja

08.10.1957

Trybunał Wojskowy Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\13888-s