Powrót do listy

Jan Bujewicz


Bujewicz

Jan

Jakub

00.00.1877

Kulikowka

demidowski

witebska

Kulikowka

sienneński

witebska

Polak

robotnik

"Zagotżiwsyrjo"

Areszt

22.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 71, 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

06.07.1965

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13150-P