Powrót do listy

Michał Bujewicz


Bujewicz

Michał

Wincenty

00.00.1884

Czerosowo

lepelski

witebska

Lepel

lepelski

witebska

Polak

analfabeta

ogrodnik

stacja maszynowo-traktorowa

Lepel

Areszt

05.11.1937

Wyrok

28.12.1937

trójka

art. 68 kk BSRR - współpraca z polskim wywiadem

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

27.01.1938

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego