Powrót do listy

Bolesław Bukowski


Bukowski

Bolesław

Laurenty

00.00.1875

Dwińsk

witebska

Puszkin

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

10.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-7-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938