Powrót do listy

Ulian Bułhakow


Bułhakow

Ulian

Tadeusz

00.00.1875

Kołosowka

kołosowski

omska

Despodzinowka

sargatski

omska

Polak

małopiśmienny

szewc

Areszt

26.11.1937

Wyrok

05.12.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.12.1937

Omsk

Rehabilitacja

22.08.1966

prezydium Omskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-2218