Powrót do listy

Wiktor Bułowicz


Bułowicz

Wiktor

Onufry

00.00.1899

Nieprenszczyzna

uszacki

Barsuki

uszacki

witebska

Polak

podstawowe

chłop

własne gospodarstwo rolne

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - działalność szpiegowska

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

00.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego