Powrót do listy

Michał Aleński


Aleński

Michał

Wincenty

00.00.1897

Tarankowicze

lepelski

witebska

Sladnewiczi

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

kołchoz "Bolszewik"

Areszt

12.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego