Powrót do listy

Zofia Butlerowa-Korczyńska


Butlerowa-Korczyńska

Zofia

Lucjan

00.00.1901

Moskwa

Gorki

Polka

harfistka

Gorkowski Teatr Operowy

Areszt

03.09.1937

Śmierć

20.01.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\9017