Powrót do listy

Bazyli Butc


Butc

Bazyli

Bazyli

00.00.1883

Krasnogwardiejsk

leningradzka

Leningrad

Polak

instruktor

członek WKP(b) 1931-1937

Areszt

04.11.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-8-9-10 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938