Powrót do listy

Daniel Buch


Buch

Daniel

Borys

00.00.1906

Kraska

wołyńska

Polska

Gorki

Polak

Areszt

14.12.1937

Wyrok

12.01.1938

Kolegium Specjalne

art. 58-6

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\17074