Powrót do listy

Józef Bujalski


Bujalski

Józef

Jan

00.00.1885

Wołowinka

kajdanowski

mińska

Kopyłowka

kołpaszewski

tomska

Polak

podstawowe

szewc

bezpartyjny

Areszt

15.03.1938

Wyrok

29.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

00.06.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego