Powrót do listy

Jan Aleszkiewicz


Aleszkiewicz

Jan

Karol

00.00.1899

Plusno

lubański

Białoruś

Staryje dorogi

starodoroski

mińska

Polak

niepełne podstawowe

kowal

artel

Areszt

10.09.1937

Wyrok

20.11.1937

trójka

art. 68, art. 72a kk BSRR - antysowiecka agitacja, kontakty z krewnymi w Polsce

10 lat ITŁ

Łagier

Siewwostłag

magadańska

Śmierć

13.08.1941

Siewwostłag

Rehabilitacja

12.07.1958

prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\12032-s