Powrót do listy

Jan Byt


Byt

Jan

Nikita

00.00.1899

Sielec

nowogródzki

grodzieńska

Murmańsk

Polak

rejestrator

Murmański Port Handlowy

Areszt

11.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Rehabilitacja

25.10.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego