Powrót do listy

Ilia Walewski


Walewski

Ilia

Filip

00.00.1902

Ulaski

makowski

łomżyńska

Polska

Murmańsk

Polak

kowal

zakład remontu statków Siewmorputi

Areszt

05.10.1937

Wyrok

07.12.1937

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-6-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

08.12.1937

Leningrad

Rehabilitacja

24.05.1958

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego