Powrót do listy

Bazyli Walukiewicz


Walukiewicz

Bazyli

Samuel

00.00.1910

Werbowo

słonimski

grodzieńska

"Pamjat Pariżskoj kommuny"

rabotkiński

Polak

kotlarz

Areszt

11.10.1937

Wyrok

06.11.1937

trójka

art. 58-10

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Niżnonowgorodzkiego\14735