Powrót do listy

Jan Wasilewski


Wasilewski

Jan

Grzegorz

00.00.1898

Jasień

osipowicki

Białoruś

Bobrujsk

mohylewska

Polak

podstawowe

Areszt

29.11.1937

Wyrok

05.01.1938

organ sądowy

art. 71 - agent Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Rehabilitacja

18.02.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\6969