Powrót do listy

Kazimierz Wasilewski


Wasilewski

Kazimierz

Diemientij

00.00.1888

wileńska

Leningrad

Polak

inwalida emeryt

członek WKP(b) 1929-1937

Areszt

13.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938