Powrót do listy

Albin Waśkowicz


Waśkowicz

Albin

Antoni

00.00.1902

Jałowiki

wietryński

witebska

Jałowiki

wietryński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

19.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

10.03.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8958-P