Powrót do listy

Wiaczesław Waśniewski


Waśniewski

Wiaczesław

Krescent

00.00.1895

Kazatyn

kijowska

Kazań

Polak

lekarz

Areszt

26.10.1937

Wyrok

19.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6

Śmierć

28.01.1938

Kazań

Rehabilitacja

09.09.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Tatarstan