Powrót do listy

Bolesław Weker


Weker

Bolesław

Stanisław

00.00.1887

Tiziniec

kaliska

Lublino

moskiewska

Polak

średnie

bezpartyjny

Areszt

30.09.1937

Wyrok

16.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

działalność antysowiecka

Śmierć

20.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

15.08.1956

Kolegium ds. Transportu Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie