Powrót do listy

Antoni Wielik


Wielik

Antoni

Józef

00.00.1872

Mostowaja Słoboda

dwiński

witebska

Polak

majster

smoleńska

członek WKP(b)

Areszt

16.12.1937

Wyrok

04.02.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 6, 9, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

21.02.1938

Rehabilitacja

17.09.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\18397-s