Powrót do listy

Felicjan Węgłowski


Węgłowski

Felicjan

Bolesław

00.00.1891

kijowska

Bolszaja Rieczka

irkucka

Polak

robotnik

bezpartyjny

Areszt

20.01.1938

Wyrok

19.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

20.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.01.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5171