Powrót do listy

Jan Wierzbicki


Wierzbicki

Jan

Maciej

00.00.1910

N. Nikołajewka

iżmorski

nowosybirska

Tomsk

Polak

średnie

wojskowy

bezpartyjny

Areszt

04.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

00.06.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego