Powrót do listy

Kalistrat Andrejczuk


Andrejczuk

Kalistrat

Maksym

00.00.1911

Anostaw

wołyńska

Polska

Swierdłowsk

Polak

ślusarz

Urałmaszzawod

Areszt

03.10.1937

Wyrok

05.11.1937

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego