Powrót do listy

Tadeusz Witkowski


Witkowski

Tadeusz

Ignacy

00.00.1894

Turcziłowo

kliczewski

mohylewska

Turcziłowo

kliczewski

mohylewska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

05.08.1938

Wyrok

10.11.1938

trójka

art. 66, 68, 76 - szpiegostwo, udział w kontrrewolucyjnej organizacji kułackiej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

28.01.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4789-SN