Powrót do listy

Feliks Witkowski


Witkowski

Feliks

Antoni

00.00.1879

Korweli

wileński

Krasnogwardiejsk

leningradzka

Polak

sprzedawca

bezpartyjny

Areszt

04.01.1938

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)