Powrót do listy

Bazyli Wiciaź


Wiciaź

Bazyli

Adam

00.00.1886

Błudeń

grodzieńska

Abinskaja

Polak

podstawowe

pracownik kolei

bezpartyjny

Areszt

05.11.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja przy NKWD ZSRR

członek kontrrewolucyjnej polskiej grpupy nacjonalistycznej, rozpowszenianie prowokacyjnych informacji

rozstrzelanie

Śmierć

03.12.1937

Rehabilitacja

06.05.1958

Kolegium ds. Karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego