Powrót do listy

Włodzimierz Wiszniewski


Wiszniewski

Włodzimierz

Adam

00.00.1898

Krpriszi

dwiński

Możai

wietryński

witebska

Polak

podstawowe

dyrektor

Wietrino

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

17.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

23.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7989-P