Powrót do listy

Stefan Władyko


Władyko

Stefan

Bazyli

00.00.1902

Roliw

drohobycki

lwowska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

robotnik

Witebsk

Areszt

21.07.1937

Wyrok

10.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.10.1937

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokurator Wojskowy Kanardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego