Powrót do listy

Hipolit Andriżewski


Andriżewski

Hipolit

Kazimierz

00.00.1895

Nowinka

witebska

Murmańsk

Polak

brygadzista

Murmańska Stocznia Remontowa

Areszt

29.08.1937

Wyrok

21.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

30.10.1937

Leningrad

Rehabilitacja

17.12.1957

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego