Powrót do listy

Józef Wojciekowicz


Wojciekowicz

Józef

Jan

00.00.1904

Polska

Gremuczaja

iłański

Kraj Krasnojarski

Polak

małopiśmienny

Areszt

15.08.1937

Wyrok

01.10.1937

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.10.1937

Kańsk

Rehabilitacja

28.10.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-8083