Powrót do listy

Antoni Wojtkiewicz


Wojtkiewicz

Antoni

Wincenty

00.00.1880

Korewicze

lidzki

wileńska

Leningrad

Polak

kelner

bezpartyjny

Areszt

08.12.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-8-9-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)