Powrót do listy

Włodzimierz Wojarski


Wojarski

Włodzimierz

Wiktor

00.00.1893

Persiko-Jagodnoje

włodzimierski

wołyńska

Moskwa

Polak

niższe

ślusarz

członek WKP(b)

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

11.11.1957

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie