Powrót do listy

Jan Wraczyński


Wraczyński

Jan

Adolf

00.00.1892

Łubinka

kazański

omska

Irkuck

Polak

woźnica

Irkuck

bezpartyjny

Areszt

12.07.1938

Wyrok

13.08.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

14.08.1938

Irkuck

Rehabilitacja

01.06.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4801