Powrót do listy

Dominik Wyszymirski


Wyszymirski

Dominik

Martyn

00.00.1891

Libo

wołyńska

Polska

Czeremoszniki

tomski

tomska

Polak

analfabeta

robotnik

bezpartyjny

Areszt

29.11.1937

Wyrok

04.01.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

20.01.1938

Rehabilitacja

07.02.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego