Powrót do listy

Piotr Ankudowicz


Ankudowicz

Piotr

Andrzej

00.00.1893

Sławicze

wileńska

Mogoczino

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

sprzedawca

Stbtorg

bezpartyjny

Areszt

27.03.1938

Wyrok

29.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

00.06.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego