Powrót do listy

Jan Gawrylenko


Gawrylenko

Jan

Wincenty

00.00.1883

Świetliszcze

połocki

witebska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

kowal

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego