Powrót do listy

Feliks Gawroński


Gawroński

Feliks

Walerian

00.00.1904

Домбровском угольном бассейне (Австро-Венгрия)

Austro-Węgry

Moskwa

Polak

wyższe

redaktor

bezpartyjny

Areszt

21.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

działalność antysowiecka

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

01.09.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie