Powrót do listy

Józef Gandor


Gandor

Józef

Jan

00.00.1894

Kraków

Polska

Kanasz

Czuwaska ASRR

Polak

komendant

Areszt

25.07.1937

Wyrok

22.09.1938

trójka specjalna przy NKWD Czuwaskiej ASRR

art. 58 p.4 kk RFSRR - agent wywiadu

rozstrzelanie

Śmierć

12.01.1941

Rehabilitacja

23.03.1962

prezydium Sądu Najwyższego Czuwaskiej ASRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Archiwum Państwowe Republiki Czuwaskiej\RGU GIA CZR\F. 2669, op.31725, 1726