Powrót do listy

Witalis Ganowski


Ganowski

Witalis

Jan

00.00.1898

Szniecka Buda

kijowska

BBK

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

bezpartyjny

Areszt

04.03.1938

Wyrok

15.04.1938

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10

rozstrzelany

Śmierć

03.06.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

22.04.1989

Prokurator Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia