Powrót do listy

Aniela Goworowska


Goworowska

Aniela

Stanisław

00.00.1904

Choromcy

głuski

mohylewska

Polka

podstawowe

kołchoźnica

Areszt

02.12.1937

Wyrok

03.01.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Bobrujsk

Rehabilitacja

03.12.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8260-SN