Powrót do listy

Antoni Goworowski


Goworowski

Antoni

Stanisław

00.00.1864

Mieduchowo

głuski

mohylewska

Mieduchowo

głuski

mohylewska

Polak

podstawowe

Areszt

02.11.1937

Wyrok

15.11.1937

organ sądowy

art. 64, 66, 68 - szpiegostwo, działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Bobrujsk

Rehabilitacja

05.11.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\8425-SN