Powrót do listy

Adolf Gogoliński


Gogoliński

Adolf

Ignacy

00.00.1878

Podberezie

witebska

Polak

kołchoźnik

demidowski

smoleńska

bezpartyjny

Areszt

10.06.1938

Wyrok

02.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1938

Rehabilitacja

09.08.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\996-s