Powrót do listy

Aleksander Gogoliński


Gogoliński

Aleksander

Zachar

00.00.1914

Witebsk

Witebsk

witebski

witebska

Polak

niepełne średnie

ślusarz

Witebsk

Areszt

12.09.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Łotwy

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

02.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego