Powrót do listy

Bronisław Gołowiński


Gołowiński

Bronisław

Bazyli

00.00.1893

Sołonki

wilejska

"Swietłyj"

bodajbiński

irkucka

Polak

cieśla

bezpartyjny

Areszt

29.05.1938

Wyrok

17.06.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-2, 58-7, 58-9, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

05.07.1938

Irkuck

Rehabilitacja

08.06.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5183